The Musically Distilling Sonority - Sharing The A2T1E2L1A Of Your Life.

personlig assistent utbildning

Om du redan arbetar som personlig assistent, eller vill ha ett meningsfullt jobb som innebär att du stöttar utsatta individer i vardagen, kan en personlig assistent utbildning vara något för dig. Om du kan klara av ett psykiskt och fysiskt krävande yrke, och är bra på att komma individen nära medan du upprätthåller en professionell balans, skulle du passa bra som personlig assistent. Vill du vårda och ha ett gott utbyte med brukaren? Kan du hantera känsliga situationer väl? Bli personlig assistent!